شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

phoenix

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

فردا

فردا روز مهمیه!!!خیلی مهم!!

Image result for ‫جملکس های خواندنی‬‎

دعا

Image result for ‫دعا‬‎ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ،ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ


ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ،ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ!


ﺩﻋﺎ کنیم که ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ


ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ، ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ!


ﺩﻋﺎ کنیم ، ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ،


ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ!


ﺩﻋﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ،


ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ، ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ!


ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ!


ﺩﻋﺎ کنیم ،حکمت خدا ، با آرزوهامون یکی باشه...


یادمون باشه هر کی هم بهمون بدی کرد باز براش دعای خوب کیم یادمون باشه که خوب بودنو فراموش کنیم حتی اگه بعضیا فراموش کردن

 عکس نوشته های زیبا و مفهومی, عکس نوشته مذهبی

گاهی به گاهی

 عکس نوشته های زیبا و مفهومی, عکس نوشته مذهبی

گاهی

مقدمه در مورد زندگی زیبا, جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧَﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ،


ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ!


ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪی ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍی!!


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ می دﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!!


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ!!


ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ!


ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ می کنند ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ......
اما یادت باشد همه این ها گاهیمقدمه در مورد زندگی زیبا, جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا

خدایا مرسی که هستی


Image result for ‫خدایا مرسی که هستی‬‎
خدا جونم ممنونم. به خاطر همه چیز.به خاطر تک تک ثانیه هایی که نفس کشیدم. تک تک لحظه هایی که نگاه کردم و راه رفتم.

خدای مهربونم از این که یکبار دیگه بهم فرصت دادی تا قدری بیشتر روی زمینت زندگی کنم ممنونم. خدای عزیزیم به خاطر تک تک لحظه هایی که گریه کردم و در تنهایی خودم اشک ریختم .تک تک لحظاتی که خندیدم. بخاطر تمام تمامشون ممنونم.

خدایا همیشه فکر می کردم چرا ادما باید سختی بکشن چرا باید تو همین دنیایی که مدت محدودی فقط در ان هستن باید عذاب ببینن اما یاد التماس های قشنگی افتادم که تو سختی هام به تو می کردم. یاد اشکهایی که از سر نیاز برای تو ریختم.یاد تک تک لحظاتی که حضورت رو به چشم در زندگیم دیدم. خدای مهربونم اگه تو رو فقط برای چند لحظه فقط چند لحظه نداشتم .اگه فقط یک لحظه فقط یک لحظه من رو فراموش می کردی .خدای مهربونم خدای مهربونم چطوری می تونم از تو تشکر کنم .تویی که از همه چیز زندگیم با خبر هستی و اما هیچ وقت منو رسوا نکردی. تویی که همیشه مراقب من بودی. تویی که همیشه منو به گرمی پذیرفتی و منو پس نزدی.تویی که با اینکه گاهی به حرفت گوش نکردم اما همیشه دوسم داشتی. خدایا تو چقدر عظیمی.خدایا چقدر رحیمی.خدایا...

1